SuyBungTaRaBungNguoi

 

Suy bụng ta ra bụng người

 

Đó là bệnh phổ biến nhất ở nhân loại.

Thế mà thường thường đúng ! Chí ít khi tangười cùng văn hoá, cùng thời đại, cùng môi trường sống. Dễ hiểu : ta chỉ có thể suy bụng ta bằng ngôn ngữ của "người" thôi. Ngôn ngữ ấy ở ta, là ta trong tư cách người. Đối với người khác cùng văn hoá, cùng thời đại, cùng môi trường sống với ta, trong nhiều vấn đề của cuộc sống thường ngày, cũng vậy : chúng ta suy bụng ḿnh… như nhau !

Chỉ khi ta có dịp tiếp cận người khác văn hoá, khác môi trường sống, ta mới có dịp ư thức rằng những "sự thật" kia hăo. Ta có dịp hiểu rằng ta ta thật nhưng ta chưa hề làm ḿnh.

Làm ḿnh, ta bước vào cuộc đời tự do đối với chính ḿnh, bước vào cô đơn. Đành vậy.

2010-12-18