Ta - 01

Ta = toàn bộ những nghiệm sinh đă khiến ta nên người : t́nh yêu của ông bà, nếu có, bố mẹ, chị anh em, bạn, thầy, đồng tộc, đồng hương, đồng bào, đồng chí, e tutti quanti.

Ta "=" toàn bộ những ǵ ta dám phủ định ở chính ta để, biết đâu, chút ít, làm người. Và dám yêu.

To be or not to be. Câu hỏi có thực, ít nhất ở Tây Âu. Chỉ đủ cho triết gia, học giả và nhà văn chơi chữ thôi. Chán ngắt.

Make love, not war. Cũng có thực ở Tây Âu, mới đây. Rất khó thực hiện v́ động từ make, làm. Làm bất cứ ǵ trong thế giới tự nhiên, nhờ khoa học và kỹ thuật, ta cũng có thể làm được hôm nay hay mai sau. Nhưng làm t́nh, làm thế đéo nào được ? Hè hè.

Ta ai ? 

Ta muốn làm ǵ ? 

Lựa chọn đích thực. Chết hay sống ? 

V́ sao ? V́ ai ? 

Đó là câu hỏi làm người hôm nay, khốn nạn quá.

2017-02-11