Ta là ǵ ? Là ai ?

Là vài chục kilô xương thịt, thiếu ăn là toi thành cát bụi. Sự thật khoa học đấy.

Chẳng là ai cả.

Là tiếng nói le lói của một kiếp người.

Ngoài vô vàn tiếng nói như thế, nhân giới chỉ ngổn ngang đồ vật, đồ ăn… và ŕ rầm ngôn từ hoang mang có thể có nghĩa mơ hồ nào đó, vô nghĩa, vô nhân t́nh.

Phật hay Socrate thực sự đă nói những ǵ ? Chẳng ai biết được. Nhưng tiếng nói của họ vẫn vang vọng tới tận hồn ta.

Thỉnh thoảng, tiếng nói của một kiếp người biến thành ḿnh, biến thành ta. Ta "là" thế. Hè hè.

2013-08-07