Tấm ḷng – tư duy

Tấm ḷng ta rộng mở, khao khát đón nhận người khác ta, chính v́ không có ai khác ta mà vẫn chấp nhận ta th́ ta không tài nào ngửi nổi chính ḿnh. Ai có thể chỉ yêu chính ḿnh mà hạnh phúc được ? Ta cần tha nhân để làm ḿnh, làm người, để sống, hành động và chết cho ra người. Thế thôi.

Tư duy ta hẹp ḥi. Ta đă từng say mê chữ nghĩa đủ loại (khoa học cũng như văn học), sống, hành động và yêu như một cỗ máy khái niệm, ngôn từ. Một cách chân t́nh, cụ thể ! Hè Hè… Ta cũng đă từng phủ định tất cả mà không bỏ được thèm khát hiểu và yêu ở đời.

Hôm nay, trước khi ta lặng vào cơi vô ngôn, ta bỗng "hiểu", có thể đời ta chỉ thiếu "em".

Tiếng Ziao Chỉ đểu thật : tại sao là "em" mà không là "chị", là "anh" ? Là nàng ? Ta nhường cho các nhà văn. Ta chưa hề có hoài băo trở thành nhà văn, nhất là trong Hội Nhà Văn Ziao Chỉ, quốc nội hay hải ngoại. Ta chỉ biết điều này :  em là chính ta khi ta yêu và là bất cứ ai ta yêu.

Hiểu cách nào đó, tuy ta chưa hề muốn xưng anh với bất cứ ai ở đời này, ta luôn luôn viết cho em, dù em là nữ hay nam, thậm chí là chính ta. V́ chính ta là đứa em tŕu mến bất phục của muôn kiếp đời anh.

2014-03-23