TamTinhTri

 

Tâm T́nh Trí

 

Chỉ có tâmt́nh thôi, làm càn lúc nào không biết. Chỉ có trí thôi, làm bậy lúc nào không hay.

Hành-động thống-nhất tâm – t́nh – trí chưa là hành-động thông thường của người đời nay.

Đành vậy. Nhưng có lúc đau lắm.

Hè hè…

2009-10-22