TamVaTai

 

Tâm và tài

Muốn biến ngôn ngữ thành văn, chỉ có lư trí, tri thức, kỹ thuật, chỉ có tài thôi không đủ, phải có tâm.

Muốn biến bóng đá thành nghệ thuật, c̣n phải có sức khỏe nữa nhưng, cơ bản, cũng vậy.

Hè hè...

2010-06-17