SachTang

 

Tặng sch

 

Một người bạn đ dạy ti điều ny : quyển sch qu nhất khng l tập giấy lem nhem mực mang chữ k của ti tặng bạn, m l quyển sch tồn tại trong đầu bạn.

Tập giấy lem nhem mực, bạn tặng lại cho người khc đọc.

Thế l bạn đ tận tnh với ti.

Cảm ơn bạn.

2011-04-07