TayConVietCon

 

Tây Con, Việt Con

Ta viết ḿnh bằng tiếng Pháp và tiếng Việt.

Có người Việt trách ta Tây Con, ta không phiền hà. Đó là sự thật : trong kiến thức và lư trí, và hơn thế nữa, ta hơi bị Tây Con. Như họ hơi bị Hán Con, Ziao Chỉ Con.

Có người Pháp trách ta Việt Con, ta không phiền hà. Đó là sự thật : ta bắt đầu nên người ở Việt Nam, trong tiếng Việt. Như họ nên người ở PhuLăngXa trong tiếng Hy Lạp La Tinh Gaulois hay Franc hoá.

Ai là người biết đọc ta qua ngôn ngữ của chính ḿnh ? Hè hè…

2010-11-01