Thà ăn ngon mà rẻ

Một đời đi Supermarket PhulăngXa mua đồ về ăn.

Lúc sắp chết mới ư thức được nguyên lư này :

- thà ăn ngon  mà rẻ c̣n hơn là ăn dở mà đắt.

- vậy th́, khi có điều kiện, đừng mua đồ ăn ở Supermarket,  PhuLăngXa or not.

- điều kiện cơ bản nhất là có thời giờ. Mấy ai có ?

Thị trường tư bản toàn cầu hoá mănh liệt thật : nó bào ṃn và đóng khuôn nhân cách ngay từ miếng ăn hàng ngày. Chính ta là một thí dụ suốt mấy chục năm qua. Kẻ bị đóng khuôn lại hoan hỉ v́ cho rằng ḿnh đă mua được miếng ăn ngon nhất với giá rẻ nhất.  Hăo ơi là hăo !

Marx đúng quá, ác quá : thị trường tư bản tạo ra người tiêu thụ. Cũng chẳng sao.  Ta đâu thể sống ngoài thời đại của ḿnh ?

Nhưng khi thị trường ấy, với tất cả luật lệ chính trị pháp quyền của nó, biến thành giả dối, lừa gạt, và kẻ bị lừa gạt là chính ta,  th́ thế nào ?

2013-09-26