Th chết bất lực

Th chết bất lực ở đời nay cn hơn "hồn nhin" sống trong lc ny. Lm sao yu ai được ? Lm sao đng ai yu ? H h.

2012-04-29