ThaiDoVoiKienThuc

 

Thái độ với kiến thức

 

Kiến thức, tất nhiên quan trọng. Đó là một kim chỉ nam cho hành-động của ta.

Thái độ của ta đối với kiến thức của người đời, quan trọng hơn. Nó khiến ta bớt ngu, bới dại – hoặc ngược lại.

Thái độ của ta đối với kiến thức của chính ḿnh mới thực sự cơ bản : ta tự do hay không ở đó.

2009-10-30