ThanTuong

 

Thần tượng

Ở đời, c g khổ v chn hơn l lm thần tượng của người khc ?

Lm thần tượng của chnh mnh !

H h

2011-05-11