Thành công - Thất bại - 02

Thành công là tin vui : nó khẳng định tư duy của ta về quá khứ và hiện tại đúng đến mức nào. Nếu, ở đời, ta trọng nhất lư trí của ta, nó là niềm vui lớn nhất.

Thất bại quan trọng hơn : nó cho thấy tư duy của ta về quá khứ, hiện tại và tương lai sai sót đến mức nào, mở đường cho ta tư duy tự do.

Chỉ người biết yêu mới biết quư trọng thất bại của chính ḿnh.

2018-03-24