ThaoLuan

 

Thảo luận

 

Muốn thảo luận với nhau tận gốc một vấn đề, cần rất nhiều l v một t tnh.

Cht tnh ấy khiến ta khng rơi vo tị hiềm v bổ, bất kể cuộc thảo luận ng ngũ hay khng.

Mọi cuộc thảo luận đều c thể kết thc như sau :

a/ c đng c sai. Nghĩa l : ta đ hiểu nhau, đ được cho nhau một điều đng cho.

b/ ta vẫn nghĩ ta đng, bạn cũng vậy : chưa hiểu nhau. Chẳng c g đng buồn phiền, đời người thường thường vốn thế thi.

c/ chưa khẳng định được. Nghĩa l : ta đ cho nhau điều đng cho nhau nhất ở đời : một cu hỏi.

2009-06-23