ThatBai

 

Thất bại

Nếu thất bại, ta đnh vậy.

Nhưng, tới cng, ta khng bỏ cuộc, với bất cứ l do no. L l lẽ lẽ một t, chứng minh g m chẳng được ?

Nỗi c đơn trong thơ văn l thế.

H h.

2009-10-12