Thấy ḿnh, hiểu người

Nếu mỗi ngày ta dành mươi mười lăm phút suy nghĩ về những nghiệm sinh đă tạo ra con người ta hôm nay, sẽ có ngày ta bắt đầu thấy chính ḿnh, bắt đầu hiểu tha nhân, ḷng ta sẽ thanh thản với người, lănh đạm với đời.

Nhưng sống như thế để làm ǵ và đi tới đâu ?

2013-11-14