Thấy "trước"

Có những điều ta thấy trước mà không ngăn cản được.

Rất tự nhiên, thiếu văn hoá, không đáng buồn, không ai đáng trách, kể cả chính ta ?

"Thấy" là cảm nhận cá nhân, chẳng khoa học ǵ, nhưng, trong lĩnh vực nhân văn, lại có thực hơn cả những phán đoán "khoa học" !

2017-03-25