TheGioiRieng

 

Thế giới ring

 

Phải biết nưng niu, tin tưởng, bảo vệ thế giới ring của mnh.

Nhưng đừng bao giờ khp n lại, n sẽ ho mn.

Hy dm mở n ra người đời. Cả nhn loại, nếu c thể. N sẽ phong ph, su sắc, nhn tnh hơn, ngy cng đng nưng niu, tin tưởng, bảo vệ hơn.

Ngy cng người hơn, cng đng sống hơn. Ngy cng đng viết.

2008-08-08