Thm

Thm

i ta thm được gặp một người biết ni ngay cho ta r lng mnh, khng bắt ta phải đon m.

Hạnh phc ấy, ở đời ny, ta biết l hiếm. H h

2012-09-04