ThemMotTiengCuoi

 

Thm một tiếng cười

 

Đọc văn chương chữ nghĩa của ti, c người thấy đau.

Xin th thật, c lc đau thật.

C người thấy ti thất vọng.

Xin khẳng định, ti t khi ho vọng nn t khi thất vọng. V thế m cn cầm bt được.

C người lại thấy ti than vn.

Xin chia buồn, ti chưa hề biết than vn. Xưa nay ti chỉ biết lm thi, để kiếm cơm cho v, khi dư thời giờ, chỉ lm những điều ti thấy đng lm.

Ti thm sẽ c ngy c người đọc văn ti v cười ngất v thấy đằng sau tất cả c một tiếng cười v ngn.

H h

2008-09-01