Thẹn thùng

Thẹn thùng

Ta thường không dám nói cho nhau : hôm nay ta đă cố gắng sống tử tế với bạn, với người đời, với ta, như thế nào.

Một chút thời gian sống của ta có ǵ đáng kể với người đời mà ta kể lể ? Công việc ta làm, chắc ǵ có giá trị với tha nhân ?

Thôi, đừng thẹn thùng hăo như thế nữa. Cố chân t́nh với nhau một tí được không ?

Có thể thời gian đời ta chẳng đáng xu nào đối với tha nhân.

Nhưng, cũng có thể, một lời chân t́nh sẽ mở ra một cuộc gặp gỡ mà ai cũng thèm nhưng chẳng ai dám khơi.

Vậy th́ cứ "hồn nhiên".

Ôi, có một lần, khi đất trời mung lung, Nam Dao và ta được nghe Kiều Anh ngâm nga hai từ Hồn nhiên. Ta điếng người. Hạ hồi phân giải.

Hè hè…

Dù sao, đừng thèm thẹn thùng với nhau nữa. Cứ sống trung thực với nhau đi. Ai cấm ḿnh được ? Ngoài ḿnh. Cái ḿnh lệ thuộc của muôn đời.

2012-04-23