Thơ

Một câu thơ, đặc biệt trong thời thơ ấu hay buổi thiếu thời, có thể chi phối đời ta một cách quyết định.

Ít nhất, ta không quên được. Như ca dao ấy mà.

"Trưởng thành" rồi, ta ư thức :  thơ hay đến mấy cũng chỉ thơ, khó trở thành hiện thực, chẳng giúp ta tồn sinh, càng không giúp ta yêu người. Trừ một vài bài.

Thế nghĩa là thế nào ?

Nghĩa là : nghệ thuật là một kích thước cơ bản của con người. Muốn hay không, cũng vậy.

Khốn nạn ta. Hè hè.

2015-06-26