Thơ l g

Thơ l g ?

L đi điều chưa c thực ở đời với mọi người nhưng đ c thực ở một hay vi người.

Ngy no n trở thnh sự thật ở đời, n khng l thơ nữa, n chỉ l đời, l gi trị, chung.

Rồi c ngy gi trị kia trở thnh hiển nhin trong cuộc sống hng ngy. Lc đ, thơ hết l thơ, thi sĩ hết l thi sĩ, chỉ cn người với người thi.

Đ nn l nguyện vọng đẹp nhất của người dm lm thơ. Đau qu, khổ qu, thương thn qu, h h

2012-02-26