ThoVaTa

Thơ v ta

Ta chưa bao giờ thấy mnh c khả năng hiểu thơ v c khả năng viết g thnh thơ.

Nhưng yu thơ l một nghệ thuật m nhiều người biết sống. Hng nghn năm rồi.

Vậy, sống được với nhau tới đu, trong khoảnh khắc no, nhờ vi cu thơ, th cứ sống. H h...

2011-02-06