ThoYTinh

 

Thơ, ư, t́nh

 

Thơ "có ư" có đầy, thường thiếu nhục cảm, chỉ lư luận suông, không có t́nh. Chán.

Thơ tràn trề "nhục cảm" không thiếu, thường rỗng tuếch, chỉ ví von nhạc điệu và chữ nghĩa thôi, rất thường t́nh, ta có thể thích, ai mà chưa hề ? Nhưng không nhớ lâu.

Dường như văn ngày nay cũng vậy !

Petri György hơn đời ở đó. V́ thế tôi thích thơ Chân Phương.

Nhưng tôi không là nhà thơ, tôi ít khi dám dịch thơ, bốc phét về thơ, chỉ biết rung cảm thôi. Đành vậy.

2009-10-10