ThoiDaiCachMangBatKhaThi

 

Thời đại cch mạng bất khả thi

 

Tnh hnh Tunisie đng l tnh hnh cch mạng, ai cũng thấy. Theo ri n, cng thấm tha Hồi k của Trần Văn Giu.

Hm nay, ở Tunisie, cch mạng kh c khả năng hiện thực. V thiếu :

1/ Một tư tưởng cch mạng, gọi l l tưởng hay thức hệ cũng được. N vạch một chn trời chưa ho để tiến tới, mang lại cho hnh động của con người cả gi trị lẫn niềm tin. D phải chết.

2/ Trn cơ sở đ, một đường lối chnh trị xc định được từng bước một những hnh động cụ thể trong qu trnh vận động cụ thể của lịch sử, để tiến tới mục đch cuối cng của con người.

3/ Một tổ chức cch mạng để, từng lc, tập hợp, hướng dẫn hnh động của quần chng tập chung giải quyết vấn đề dưới mọi hnh thi cụ thể của n ở những khu quyết định, từng lc.

Hiện nay, ở Tunisie, khng c ba điều ấy. Lại những hy sinh "v bổ" ? Đau thật.

Bế tắc tư tưởng ở đời nay, n thế.

2011-01-28