Thời gian x

Thời gian của người này ít khi trùng hợp với thời gian của người khác.

Khi, t́nh cờ, điều ấy xảy ra, thường là ở những thời điểm mà thời gian không là tiền, là thời gian cho không, ở tuổi thơ, ở tuổi thanh-thiếu niên, có người gọi nó là khoảnh khắc thần tiên.

Khoảnh khắc thần tiên có thật trong đời người. Như một ngoại lệ. Hè hè…

2012-08-28