Thời gian con n đưa thoi

Thời gian con n đưa thoi. Ai biết ai sẽ đi đứt lc no ?

Vậy, lm được g "đng lm", hm nay, hy lm. D chưa toại nguyện.

Phải chăng v thế ta sẽ chẳng bao giờ c được phong cch của nh khoa học hay người nghệ sĩ ?

Lắm lc ta bng khung : đời ta c g tuyệt đối khng ? Dường như khng, kể cả niềm tin khoa học lẫn đam m nghệ thuật, kể cả tnh yu đủ loại.

Trừ điều ny : thế no đi nữa, cch no đi nữa, ta phải lm con của người.

2013-05-17