Nghe nhạc đ̣i hỏi thời gian

Thời gian nghe nhạc

Với tôi, nghe nhạc đ̣i hỏi nhiều thời gian. Một thứ thời gian chẳng để làm ǵ, thời gian "mất không", thời gian của nghệ thuật.

Đối với kẻ phàm phu tục tử như tôi, phải nghe đi nghe lại, ngân nga tới lui trong đầu ḿnh, hàng đêm, một ḿnh, mỗi lúc bâng khuâng, nhạc mới từ từ ngấm vào cơ thể, biến thành một dư âm mơ hồ nào đó của một con người ở đời trong ta. Thuở thanh niên, tôi đă lỡ nếm mùi. Tới một ngày tôi tự nhủ : phải ngừng, không th́ bỏ mạng. Có lẽ v́ thế , từ ấy, tôi dị ứng với nhạc. Hè hè…

2012-09-23