Thời gian sống

Ta bỗng nhớ :

Thi buồn m chi,

Luyến tiếc m chi.

Bao nhiu sầu nhớ sẽ phai đi cng thời gian

(Chopin Ziao Chỉ ho)

Mẹ, thời gian ở ta c buồn, c vui, c luyến tiếc, c thiết tha. D ho !

C đi hỏi g đ −ta thực chưa biết− chưa hề ngui ở ta.

V thế m n sống được. Qua ta. H h

2013-03-01