ThoiGianSongVoiNhau

Thời gian sống với nhau

Thời gian của riêng mỗi người đều cấp bách. Thời gian của người khác chẳng mấy khi khớp với thời gian của ḿnh. Khi nó đột ngột hay dai dẳng trùng hợp, thường là khi cả ta và tha nhân mất tự do.

V́ thế, điều khó cho nhau nhất ở đời không phải là chính ta, xác và hồn, dễ ẹc, mà là thời gian sống có nhục cảm, lư trí và tâm hồn của chính ta trong thời gian sống của người khác.

Cho nhau được không ? Ta không biết. Chẳng dễ ǵ, bạn đời ơi.

Hè hè.

2010-01-09