Thời gian v hnh-động

Thời gian v hnh-động

 

Xun đ qua, h đ lụi, thu vừa chớm nở. Chớp mắt, ma đng ắt bổ tới v biến đi. Thời gian sao qua nhanh thế ?

V xun, hạ, thu, đng, ta chẳng lm được g đng lm, đng nhớ ? Thời gian ở ta qua nhanh v n trống rỗng ?

Hay v ở ta vắng bng người ?

C lẽ v cả hai.

H h

2012-09-25