ThoGianVaTacPham

 

Thời gian và tác phẩm

 

Thơ văn chẳng phải chuyện ví von một sớm một chiều.

Chỉ liếc qua thơ Trần Dần trong khi cặm cụi computer, tôi bỗng động ḷng nhớ một luận điểm văn học mà người đời nhại đi nhại lại không biết từ bao giờ : "thời gian sẽ chọn lọc". Cứ như thể thời gian vật lư bào ṃn thiên nhiên bằng mưa nắng, thời gian sinh học bào ṃn trí nhớ bằng tuổi già, bệnh tật và cái chết. C̣n thời-gian người, tôi ít khi được đọc ǵ cho ra hồn.

Nhưng đây quả là một thí dụ về sử chọn lọc "của thời gian".

2008-03-24

nhân đọc thơ Trần Dần