ThoiTietVaConNguoi

 

Thời tiết v con người

Bạn vừa sng tc xong một bi thơ bản nhạc, chuẩn bị đưa ln trnh diễn ở một nước Ty U. Nghệ sĩ bỗng đau cổ họng, xin nghỉ tập dợt.

Bạn than :

Thời tiết thất thường, 

                                   biết lm sao đy

khiến ta nhớ đối thoại lừng danh giữa Chu Du v Khổng Minh trước trận Xch Bch

Đời người n vậy. Giữa những g ta muốn lm v những g ta lm được, c qu nhiều yếu tố tuỳ thuộc thời tiết hay người đời, vượt tầm tay của ta.

Nhưng nếu ta kin định, ta sẽ lm được một phần những g ta muốn.

Gần 40 tuổi ta mới cầm bt sng tc, lại bằng tiếng Ty U.

Mi sau ta mới cặm cụi tự học viết tiếng Việt ra hồn Việt (ta mong thế, nhưng ai m biết được ? h h...)

Đ gần 30 năm.

Cuối cng ta cũng lm được đi điều muốn lm. Chng "đng tiền" hơn những g ta đ lin min lm v l tưởng hay nui thn.

Vậy, cứ thẳng lưng đi con đường của mnh nh.

2011-05-16