Thống k

Đọc thống k về op ămvc, ta chợt phn vn. Quan hệ g thế ? Thể hiện gi trị g ?

Sau 10 năm tồn tại, cn c v thm nhiều người lạng qua op ămvc chương l một quan hệ ngoại tại, ta c thể biết t nhiều chnh xc, khng thể hiểu hết được, ta biết.

Nhưng hnh động quan tm tới thống k ấy của ta, đương nhin l quan hệ nội tại, quan hệ giữa ta với ta xuyn qua một quan hệ của ta với đời. Nội dung v gi trị thực của n l g ? C đng khng ? Ta thm hiểu qu.

2014-08-13