Thông minh và ngây thơ

Sự thông minh, c̣n gọi là lư trí, của con người, đương nhiên đ̣i hỏi một vốn kiến thức nhất định trong những quan hệ 3 chiều kích của con người : vật chất, tồn sinh và văn hoá hay tinh thần cũng được.

Nhưng, cơ bản, nó đ̣i hỏi một thái độ ngây thơ trong cả bà chiều kích ấy.

Kinh thật. Hè hè…

2015-02-15