Thống nhất ư nghĩa của ngôn từ

Thống nhất ư nghĩa của ngôn từ

Lịch sử triết học, văn học, khoa học, e tutti quanti, của nhân loại có thể tóm gọn trong một câu : quá tŕnh thống nhất ư nghĩa của ngôn từ.

Điều ấy "cần thiết" : nó cho phép con người hiểu nhau hơn, gần nhau hơn và, biết đâu, yêu thương quư trọng nhau.

Điều ấy không thể hoàn thành : nhân loại sẽ tê liệt, hết phát triển, suy thoái và tiêu vong !

Ôi, đến bao giờ em mới hiểu điều anh khát khao nói ?

Hè hè…

2012-09-12