ThuTinh

Thư t́nh

17 tuổi. Ở Việt Nam. Ta viết hai ba lá thư t́nh cho một nàng tiên lúc ấy lừng danh trong môi trường sống của ta, bằng tiếp Pháp, cùng học trường Tây mà. Khá thành công.

Mỗi lần nhớ lại, ta xấu hổ. Văn sáo, đă đành. Khốn nạn hơn, văn giả dối, với người khác. Kinh khủng nhất : giả dối với chính ḿnh. Ta đă ôm nàng trong ṿng tay mà không thể đi hơn được. Nàng đẹp, ngây thơ, tin tưởng ta bao nhiêu, ta khinh ḿnh bấy nhiêu.

Từ ấy, ta không viết thư t́nh cho bất cứ ai nữa. Có lúc cũng buồn. Đành vậy. Hè hè…

2011-06-07