ThucVaThat

 

Thực và thật

 

Con người thực có thực từ muôn thuở, không chỉ một vài, có hàng tỷ. Đó là vài kí lô xương thịt đậm chút bản năng sống.

Con người thật chỉ bắt đầu thật khi muốn thật với người khác.

Chẳng dễ tí nào. Chí ít cũng phải biết :

1/ Yêu mến tự do của người khác. Đó là điều kiện tiên quyết.

2/ Quan tâm hay, hơn thế, quư trọng sự khác biệt của người khác ḿnh.

3/ Thật với chính ḿnh. Đây là điều khó nhất.

Được thế rồi lại c̣n phải có dịp gặp người cũng đang thế. Lúc đó, ta mới có thể có thật với nhau, với ḿnh, với chính ta.

Ôi, không biết lết cạn kiếp người này, ta có ngày may mắn được thật ḿnh với ḿnh ai không ?

Hè hè…

2008-07-01

PHĐ