ThuongDeKhongDanhCa

"Thượng đế không đánh cá[1]"

Nhưng người đời trong cuộc nhân sinh ngày ngày phải đánh cá !

Một cách có ư thức hay không…

Kết quả sẽ thế nào ?

Hiện nay, khoa học không thể giải quyết được. Chỉ văn-hoá – đạo làm người với nhau trong một thời điểm của một thời đại, ǵn giữ cả một quá khứ nhân bản v́ khao khát cả một tương lai "nhân ảnh" – may ra mới có thể lóe ra một tia sáng nhân đạo trong mây mù lạnh ngắt khô khốc của tự-nhiên. Con của người không là một thực thể tự-nhiên ở đó. Trong mọi h́nh thái cảm nhận và tư duy. Trong t́nh cảm.

2011-07-20

 [1] Einstein.