ThuongTungKienTrucVaHaTungCoSo

Thượng từng kiến trúc và Hạ từng cơ sở

 

Để giải trí một tí thôi, trong cái thế giới u buồn này. Quan hệ giữa "thượng từng kiến trúc" và "hạ từng cơ sở" đây này.

Nó không trừu tượng như những nghị luận đầy chữ nghĩa khó hiểu đâu : science, objectivité, loi, communication, information et tutti quanti !

"Duy vật biện chứng" muôn năm !

Lúc này, sao không thấy ai lôi F. Hayek và học thuyết kinh tế néoliberal ra để chữa lửa cho cơn khủng hoảng kinh tế có thực và niềm tin hăo ở một ngày mai ca hát của chủ nghĩa "kinh tế thị trường toàn cầu hoá" (tư bản không dám xưng danh) hoàn toàn tự do và trong suốt ?

http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/04/27/les-liens-entre-medecins-et-laboratoires-de-nouveau-sur-la-sellette_1185984_3224.html

Nhưng không sao. Năm tới, khi cơn khủng hoảng đă tạm "qua" như những khủng hoảng trước, (lạy trời, tôi mong vậy v́ tôi sợ thấy cảnh thất nghiệp của người đời, tôi đă từng nếm mùi rồi mà ! Lúc ấy chỉ nghĩ tới vợ con thôi, tôi điếng người : nếu phải ḅ như con chó để cho con tôi có ăn có học, nên người, tôi ḅ liền ; tôi hèn hơn triết gia, trí giả, đại văn hào ở đó, tôi hèn hơn những người quư trọng chữ nghĩa của ḿnh hơn bất cứ ǵ ở đời ở đó ; tôi mà nói với con tôi sự thật ấy, chúng nó sẽ thù tôi tới chết : ai có thể chấp nhận ḿnh nên người trên cơ sở ấy ? May thay, tôi chưa phải ḅ. Cho tới bao giờ ? Hè hè…), bất kể nó đă giết hay hủy hoại bao nhiêu cuộc đời, chúng ta lại có thể thoải mái tiếp tục "hội nhập" vào cái thế giới này, với một trăm thứ kiến thức và phương tŕnh toán học, có thể trích dẫn hàng chục Nobel kinh tế.

Trong khi chờ đợi cuộc khủng hoảng tới.

Trong khi chờ đợi ngày ta dám khinh chính ḿnh hôm nay, dám làm ḿnh ngày mai ?

2009-04-28