Thương và hiểu

Thương người là một phẩm chất "tự nhiên" ở con người có văn hoá.

Thèm hiểu người khác lại là một thái độ cực hiếm ở đời.

Đă không hiểu tha nhân, khó có thể thương bền bỉ, lầu dài. Trừ khi thương mù quáng, cực tai hại.

Hè hè.

2013-10-13