Tiểu thuyết hay và tác phẩm nghệ thuật

Có một số tiểu thuyết ta đọc đi đọc lại nhiều lần. Theo hai kiểu đọc khác nhau : 

1/ đọc lại từng câu từng chữ từ đầu tới cuối.

2/ đọc lại, lướt qua nhiều đoạn, t́m những đoạn ḿnh muốn đọc từng câu từng chữ.

V́ sao vậy ? Ta tạm tự an ủi thế này.

Có hai loại tiểu thuyết hay.

1/ Cốt truyện hay, hấp dẫn. Tư tưởng hay. Thể hiện bằng văn phong thanh thoát. Chỉ cần đọc toàn bộ những đoạn thể hiện sự liên tục của cốt truyện, những ư tưởng đáng quan tâm, đủ để tái hưởng thụ tiểu thuyết.

2/ Cốt truyện hay không hay, thậm chí không có cốt truyện, tư tưởng rơ hay không rơ, không quan trọng lắm. Nhưng văn phong ám ảnh, cuồn cuộn t́nh ư nhục cảm, biến thành "cốt truyện, tư tưởng, tấm ḷng"… khát khao làm người đặc thù của một con người.

Tiểu thuyết như thế, ta gọi là nghệ thuật bằng ngôn từ. Hiếm.

Người hành văn như thế, ta gọi là tác giả. Hiếm.

Khiến ta khao khát đáng làm một độc giả của một tác phẩm nghệ thuật bằng ngôn từ.

2015-12-24