TinVaTho

 

Tin và thờ

 

Ta chẳng nên thờ ai cả, nhất là những lĩnh tụ chính trị, chỉ nên tin chính ḿnh thôi. Và, nếu ta không hèn, tin người đời. Tuy… Hè hè.

Nhưng tin chính ḿnh mà không biết ngờ vực chính ḿnh, khác ǵ thờ chính ḿnh ?

Thờ chính ḿnh cực tai hại khi ḿnh có quyền lực dưới mọi h́nh thái. Khi ḿnh có tí ti tấm ḷng sáng tác nghệ thuật, nó có thể hữu ích cho tha nhân. Điều ấy cực hiếm. Hè hè…

2010-06-12