Tin vào Ḿnh

Bạn hỏi ta :

> Cái ǵ khiến người ta AN TÂM với Hiện Thực để Tối Giản được đời sống của ḿnh?   để từ đó bạo lực và tàn ác triệt tiêu.

        Có phải là : Tin vào M̀NH ko? 

** Phải. Trong nghĩa sau :

Không tin cái Tôi nhỏ nhoi, ích kỷ, ngu muội, tối tăm, nhưng lại là chủ thể của tư duy, không ai xóa được khi ta c̣n sống, c̣n là người.

M̀NH gồm cái Tôi ấy và Tha-nhân ở ta. Quyện với nhau, không thể tách rời, biến ta thành Người. Chính ngôn ngữ ta dùng để nói chuyện với nhau, để tư duy, cũng do Tha-nhân ban tặng cho ta để ta nên người.

Nhờ cái Tôi cá biệt mà nét đặc thù của một cá nhân có ở đời, khiến đời ngày càng phong phú, sâu sắc.

Nhờ phần M̀NH do tha-nhân tạo, Tôi có khả năng vượt cũi, đi vào đời, biến và trở thành nhân loại.

Người nghệ-sĩ nghiệm sinh lờ mờ điều ấy khi sáng tác. Nhà văn, khi dám hành-văn, cũng vậy.

V́ thế nên biết yêu chính ḿnh. Khó đấy ! V́ trong cái ḿnh ấy, có nhiều thứ nên… dẹp. Hè hè.

2015-05-09