TinYeuTuyetDoi

Tin yêu tuyệt đối

Đừng bao giờ tin ai tuyệt đối, kể cả chính ḿnh, chỉ v́ lư do đơn giản này thôi : ḿnh đă tuyệt đối tin ai, người đó chẳng coi ḿnh ra ǵ hết ; ḿnh đă tuyệt đối tin chính ḿnh, ḿnh chằng coi ai ra ǵ cả.

Niềm tin tôn giáo như thế đấy, ḿnh chưa tuyệt đối tin "giáo chủ" th́ giáo chủ ve văn ḿnh, ḿnh đă tuyệt đối tin nó, nó chẳng coi ḿnh ra ǵ hết : ḿnh đă tự nguyện trao cho nó quyền truất ḿnh ra khỏi Niềm Tin !

T́nh yêu cũng thế thôi. Ḿnh chưa yêu ai, nó rất thèm quyến rũ ḿnh. Ḿnh đă tuyệt đối yêu ai, nó bất cần t́nh yêu của ḿnh nữa. Tuyệt đối mà. V́ thế, thằng đàn ông mà tưởng tượng rằng ḿnh đă "lấy" người đàn bà th́ người ấy vĩnh viễn là "của" ḿnh, sẽ sáng mắt ra khi nghiệm sinh rằng người đàn bà ấy, khi nàng muốn, vẫn có thể là "của" thằng đàn ông khác. Ngược lại cũng vậy, khi người đàn bà "trao thân"…Trao thế quái nào được ! Chỉ có thể cho mượn một lúc thôi… C̣n yêu là chuyện khác. Hè hè…

Trong đời thực, chuyện tin yêu tuyệt đối người khác có lúc có thực, có thể rất lâu, thậm chí cả đời. Chuyện tin chính ḿnh c̣n kinh hoàng hơn nữa : nó có thể hăo đến tận cô đơn. Nhưng b́nh thường chúng không lâu bền, may thay. Chỉ niềm tin tôn giáo, tin ǵ tôi không biết nhưng chắc chắn không là tin con người thực ở đời thực trong khoảnh khắc thực mà ta tồn tại ở thế-giới, mới có thể tuyệt đối được. Buồn thay. May thay...

V́ ta dám tự do, ta dám yêu, ta dám tin một vài người thực ở đời thực này – dù ta biết trước nó cũng tự do như ta và nó có thể trở mặt với ta bất cứ lúc nào – mới là điều khó sống, đáng làm. Nếu ta không dám tin yêu như thế, ta sẽ chẳng bao giờ tin yêu ai và cũng chẳng bao giờ được ai tin yêu ḿnh bằng t́nh yêu giữa những con người tự do trong thế giới khốn nạn này.

2008-04-06