TinhBan-01

 

T́nh bạn

 

T́nh bạn thường đến với ta một cách vô thức, ta không biết một người đă thành bạn ta từ lúc nào. V́ thế t́nh bạn bền bỉ nhất là t́nh bạn kết tinh ở tuổi thơ ấu.

T́nh bạn luôn luôn tiêu vong một cách có ư thức, ta luôn biết v́ sao người ấy không đáng là bạn ta nữa.

Thương thay, ư thức của con người... Tiên sư, vô thức của chính ta…

Hè hè.

2009-02-12