T́nh bạn - 02

Ta là thằng may mắn : có vài người đành coi ta như bạn.

Nhưng khi cùng hành động, chẳng mấy khi có ai có khả năng tưởng tượng hoàn cảnh hành động cụ thể rất tầm thường của ta và quan tâm tới nó. Không-Thời-Gian của Tha-nhân. Có nghĩa lư ǵ với chính ta ? Với chính ḿnh ? 

2014-04-18