T́nh bạn

T́nh bạn, có khoảnh khắc nên nhớ đời, dù chỉ c̣n là kỷ niệm thôi.

Những chuyện khác, nên "quên" : vẫn nhớ nhưng không quan tâm nữa, chỉ tổ khổ thân.

2015-05-08