Tnh chật hẹp

C những mối tnh chật hẹp thấm tha bền bỉ hơn bất cứ g trong một kiếp người.

2014-05-22